You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження ...

Нормативно-правові акти


ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ та посилання на них

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  • Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування від 04 серпня 2000 року № 1222 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-п
  • Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр від 12 липня 2017 року № 545 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-п

НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

  • Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті 27 травня 1993 року за № 56) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93/ed20051014
  • Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 (06 березня 2002 року за № 229/6517) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02/sp:max10
  • Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758 (30 листопада 2010 року за № 1196/18491) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1196-10
  • Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 (14 грудня 2010 року за № 1255/18550) https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0176-93
  • Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 (22 червня 2015 року за № 736/27181) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15 
  • Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669) https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0100-18
  • Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659 (13 червня 2019 року за № 612/33583) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19